Kalendar IKRAM PJ

06 March 2013

Laporan: Seminar Wanita & Syariah


Laporan: Seminar Wanita & Syariah

“Mengurus Generasi Muda Mendepani Era Globalisasi: Perspektif Agama, Psikologi Dan Sosial ”

Pertubuhan IKRAM Malaysia Daerah Petaling Jaya dan Masjid Tun Abdul Aziz (Masjid Bulat), Petaling Jaya amat prihatin terhadap isu-isu masyarakat khususnya berkaitan pembangunan generasi muda dan apa jua perkara yang melingkungi mereka sama ada yang bersifat konstruktif mahupun dekonstruktif. Generasi muda yang terdiri dari individu-individu remaja dan belia, lelaki atau perempuan adalah salah satu unit masyarakat yang akan menjadi tulang belakang pembangunan negara pada masa hadapan. Mereka perlu dibimbing untuk membentuk insan mulia yang akhirnya dapat mewujudkan masyarakat yang sempurna di dalam sesebuah negara. Idealisme dan aktivisme mereka juga perlu dipandu ke arah kebaikan dan kesempurnaan yang hakiki.

Justeru, Pertubuhan IKRAM Malaysia Daerah Petaling Jaya dan Masjid Tun Abdul Aziz (Masjid Bulat), Petaling Jaya ingin merujuk kepada Penganjuran Seminar Wanita dan Syariah I/2013 bertemakan “Mengurus Generasi Muda Mendepani Era Globalisasi : Perspektif Agama, Psikologi Dan Sosial” yang telah diadakan pada 23 Februari 2012 (Sabtu) bersamaan 12 Rabiulakhir 1434 bertempat di Dewan Masjid Tun Abdul Aziz dan telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Prof. Madya Dato' Syed Mohd Ghazali Wafa bin A. Wafa, Timbalan Nazir Masjid Tun Abdul Aziz.Seminar tersebut bertujuan untuk memberi pendedahan berkenaan cabaran globalisasi  yang dihadapi oleh generasi muda masakini, mencadangkan langkah untuk menghadapi cabaran yang mendatang dan memupuk kesedaran tentang kepentingan membimbing generasi muda sesama muslim. Di samping itu, sesi ucaptama bertajuk “Senario Cabaran Era Globalisasi dan Ancaman kepada Generasi Muda : Perspektif Syari‘ah” telah dibentangkan oleh Prof Madya Ustaz Hasanudin bin Mohd Yunus, Yang Dipertua Pertubuhan IKRAM Malaysia Negeri Selangor. Seminar juga diserikan dengan sesi forum bersama Ustazah Noraslina bt Jusin, Penceramah Bebas dan Dr. Ariza bt Mohamed, Pakar Perunding Obstetrik & Ginekologi, Hospital Ampang Puteri, Ampang dengan topik : “Mengurus Generasi Muda Mendepani Cabaran Era Globalisasi : Perspektif Agama, Psikologi dan Sosial”. Seminar dihadiri oleh  seramai lebih kurang 130 orang peserta melibatkan semua peringkat generasi.

Sebagai bukti keprihatinan untuk mengurus generasi muda, kami ingin menegaskan perkara-perkara  berikut:

a) menyokong sepenuhnya usaha pembentukan generasi muda yang mempunyai jati diri berlandaskan prinsip-prinsip Islam;

b) menyokong segala usaha memperkasakan generasi muda untuk menyumbang secara konstruktif dan produktif dalam kepimpinan masyarakat dan negara;

c) mewujudkan satu pasukan teras yang efisyen bagi mengatur strategi dan gerak kerja ke arah pengurusan generasi muda di peringkat lokaliti bagi menghadapi cabaran era globalisasi; dan

d) mengetengahkan platform yang berkemampuan mengendalikan  program-program pemberdayaan generasi muda sebagai contoh Biro Remaja Lelaki dan Wanita Masjid Tun Abdul Aziz, IKRAMTeens, IKRAM GEMA dan Raudhatus Sakinah.

Sekian, terima kasih.

Pertubuhan IKRAM Malaysia Daerah Petaling Jaya &
Masjid Tun Abdul Aziz (Masjid Bulat), Petaling Jaya